Logo-Ton-Roumen-zoeken-naar-zin-op-je-levensweg

Privacy Policy

Ton Roumen en www.Bezinnen.com behandelt uw e-mailadressen en persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit voor levering van de diensten of producten noodzakelijk is.

Als u gegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een nieuwsbrief, bij uw inschrijving voor een mailinglijst of cursus e.d., dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. Het bestand waarin uw inschrijvingen zijn opgenomen, wordt ook gebruikt om u te informeren met nuttige informatie en aanbiedingen van producten en diensten, tenzij u duidelijk aangeeft daartegen bezwaar te hebben.

Als u ons een bericht stuurt, bijvoorbeeld om dat via de site te publiceren (zoals een reactie op een artikel), geeft u ons daarmee het recht dat bericht (inclusief de door u opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is.