Logo-Ton-Roumen-zoeken-naar-zin-op-je-levensweg

Wie mag mij nabij zijn?

ballet-1Welke dierbaren wil je met Kerstmis nabij zijn? Misschien inspireert het ideaal van ‘vrede op aarde voor alle mensen van goede wil’ om heel veel mensen in je hart te sluiten. Kerstmis bevat immers een appel om nabij en verbonden te zijn en niet afstandelijk. Als je hart groot genoeg is, kun je iedereen liefdevol bejegenen. Maar misschien is het realistischer om niet iedereen nabij te zijn. Als te veel mensen jou nabij zijn, kan dat ook weer belastend en verstikkend zijn. Het is leerzaam te zien hoe professionele beroepsuitoefenaars omgaan met nabijheid.

In veel beroepen worstelt de professional met het vinden van een goede balans tussen afstand en nabijheid. Het is een bekend spanningsveld. Soms is de professional te afstandelijk, soms te nabij. De hulpverlener die zich het lot van de hulpvragende te zeer aantrekt kan er zelf slapeloze nachten van krijgen. De arts die ongeïnteresseerd naar je luistert en vanuit de hoogte reageert, toont te weinig betrokkenheid.  

heling 3Een sleutel voor het vinden van een juiste balans is ooit aangereikt door de gezaghebbende Nederlandse psychiater en hoogleraar Hen Rümke (1893-1967). Hij zei dat een goede professionele relatie gekenmerkt wordt door maximale toenadering met behoud van distantie. Vanuit de afstand, zoek je nabijheid. Bij iedere ontmoeting, iedere relatie, ga je voelen hoe nabij jij de ander wilt en kunt zijn en bepaal je hoe dicht je de ander wilt (laten) naderen. Wat voelt veilig en wat voelt goed zijn hulpvragen die je hierbij kunnen helpen.

Wat voor professionele relaties geldt, gaat ook op voor persoonlijke. Misschien vind je dat je deze kerstdagen iedereen nabij wilt zijn. Dat is een mooi ideaal, maar niet altijd haalbaar. Het parool van Rümke kan een praktische kerstwens worden. Wie hou je liever op afstand? Met wie ga je een relatie aan? En hoe dichtbij mag hij of zij komen?      

Aankomende retraites

Mijn innerlijk kompas, Klooster Huissen, 11 februari 2017. Deze retraitedag brengt je in contact met je intuïtie die je kunt leren gebruiken als je erop gaat vertrouwen

De helende kracht van stilte, Abdij van Berne, Heeswijk, 18 februari 2017. Tijdens deze retraitedag proef je stilte en ga je na hoe je de kracht van stilte nog meer kunt integreren in je leven.

Gemakkelijk en ontspannen leven, La Verna, Amsterdam, 24 februari 2017. Tijdens deze retraitedag verken je hoe je meer ritme in je leven kunt vinden en rust in je hart. Dat zal helpen gemakkelijker te leven.

Heling vinden, De Zwanenhof (Twente), 1 – 5 maart 2017. In deze vijfdaagse retraite maak je contact met je natuurlijke vermogen om jezelf te helen en leer je dit te gebruiken.

De reis naar je hart, Klooster Steyl (Noord-Limburg), 21-23 april. Een retraiteweekeinde om je hartcentrum te vitaliseren en te voeden.  

Innerlijk vrij, Abdij van Berne, Heeswijk, 29 april. Tijdens deze retraitedag ervaar je wat het is te leven vanuit je dragende centrum en hoe je nog meer ruimte voor jezelf kunt maken.

Leven met aandacht en mildheid, La Verna, Amsterdam, 19 mei. Een retraitedag waarin je verkent hoe liefdevolle aandacht steeds meer een plaats kan krijgen in je leven.

Thuiskomen bij jezelf, Klooster Huissen, 27 mei. Tijdens deze retraitedag ga je op zoek naar je bestemming en het spoor dat daar naar toe leidt.

Zomertijd, ademtijd, Klooster Huissen, 10-14 juli. In deze midweekretraite maak je kennis met een keur van meditaties die je helpen het leven nog meer in jou te laten stromen.

Meer informatie over de retraites vind je hier

Wekelijkse columns (blog)

De meest recente maandagochtendcolumns kun je hier lezen