Logo-Ton-Roumen-zoeken-naar-zin-op-je-levensweg

Aandachtig luisteren

aandachtCursussen mindfulness verheugen zich steeds meer in de belangstelling. Ik hoor veel positieve reacties. Er komt aan de orde hoe je minder geconditioneerd kunt leven en meer bewust, met aandacht en toewijding in het leven kunt staan. Je leeft bewuster en ontdekt wat écht belangrijk is in je leven, en wat niet.

Leven vanuit aandacht begint met luisteren. Dat blijkt een belangrijke sleutel. Je luistert naar het verhaal van de ander. Wat wil hij of zij zeggen? Welke boodschap is er? Luister ik scherp genoeg, diep genoeg? Het antwoord op de vraag of ik aandachtig genoeg luister geeft de stethoscoop. De arts gebruikt dit instrument om rochel en ruis te kunnen horen. Met een stethoscoop krijgt de arts informatie die hem helpt bij het stellen van een diagnose en het bepalen van een eventuele behandeling. Zonder stethoscoop zou hij die informatie missen. Hetzelfde geldt voor diep luisteren. Als ik aan iemand vraag hoe het gaat kan hij zeggen dat het goed gaat, terwijl je met je intuïtieve stethoscoop, door aandachtig te luisteren, andere signalen opvangt en daar iets mee kunt doen.

Diep luisteren gaat ook over jezelf. Wat is mijn verlangen? Wat vraagt het leven van mij? Wat is goed voor mij? Naar jezelf luisteren is een meditatieve vaardigheid, het is een verinnerlijkt luisteren naar wat er in mij klinkt. Naar binnen luisteren, of van binnen voelen, is een groot thema in de spiritualiteit van zowel het Oosten als het Westen. In de yoga heet het pratyahara. Je sluit je zintuigen af en richt de blik naar binnen om te voelen en te ervaren wat daar gebeurt. Je aandacht is naar binnen gekeerd. In het Westen is er de regel van Benedictus, een geheel van aanwijzingen waarnaar kloosterlingen zich richten om hun leven in een gemeenschap te onderhouden. Die regel begint met het woord luister. Als ik de eerste zin van de regel erg vrij vertaal dan staat er: luister naar wat er op de bodem van je wezen klinkt en reageer dan met de liefde van je hart.  

Aandachtig luisteren is geen maniertje, het is een levenshouding die duidelijk maakt wat écht belangrijk is, wat er in jou leeft en het opent de weg om vanuit toewijding, rust en liefde te leven.

Aankomende retraites

 

Een rustige geest, een open hart, 22 september, Klooster Huissen. Een retraitedag waarop je geest en hart ruimte krijgen te ontspannen en je hart bovendien mild kan worden.

De helende kracht van stilte, 1-5 oktober, Steyl, klooster St Michael. Een midweekretraite waarin jij je onderdompelt in stilte, deze tot partner maakt en de helende werking ervan ervaart.

Innerlijk vrij, 3 november, Klooster Huissen. Deze retraitedag helpt je om je minder te laten bepalen door wat anderen van je verwachten of eisen en meer vanuit je eigen dragende centrum te leven.

Heling vinden, 9-11 november, Steyl, Klooster St Michael. In deze weekendretraite maak je contact met je natuurlijke vermogen om jezelf te helen en leer je dit gebruiken.

De helende kracht van stilte, 17 november, Heeswijk, Abdij van Berne. Tijdens deze retraitedag proef je stilte en ga je na hoe je de kracht van stilte nog meer kunt integreren in je leven.

Loslaten en ruimte maken, 23-25 november, Bezinningscentrum De Zwanenhof, Zenderen. Tijdens dit retraiteweekeinde laat je oude, hinderlijke patronen los en maak je ruimte om nieuwe stappen te zetten.

Loslaten en ruimte maken, 30 november, Amsterdam, stadsklooster La Verna. Tijdens deze retraitedag laat je oude, hinderlijke patronen los en maak je ruimte om nieuwe stappen te zetten.

Kloosterretraite, 14-16 december, Klooster Huissen. In deze weekendretraite maak je kennis met de wijsheid van kloosters (leven met aandacht, leven vanuit je hart en je bron, stilte en verstilling) en ga je na hoe je dit in jouw leven kunt integreren.

Meer informatie over de retraites vind je hier

Wekelijkse columns (blog)

De meest recente maandagochtendcolumns kun je hier lezen.
Je kunt je ook abonneren op de gratis columns. Ga naar een column en schrijf je in via de rechterbalk, dan ontvang je iedere maandagmiddag de laatste column.