Logo-Ton-Roumen-zoeken-naar-zin-op-je-levensweg

All you need is love als basisbehoefte

‘All you need is love’ was ooit een succesvol lied van The Beatles. Het werd in 1967 uitgebracht en was wereldwijd een nummer één hit. Misschien is het succes wel te wijten aan de universele ervaring dat we allemaal behoefte hebben aan liefde. Dat is misschien een dooddoener, maar de quote herbergt veel wijsheid in zich. De behoefte aan liefde heet een basisbehoefte. En er zijn er meer zoals veiligheid. Een baby heeft absolute veiligheid nodig als basis om zich goed te kunnen ontwikkelen, goed te hechten aan de ouders en liefdevol op te groeien. Als kinderen niet veilig zijn, is er het risico van psychische schade. Als volwassenen angst voelen of onveilig zijn, kunnen zij er wel iets aan doen. Kleine kinderen kunnen dat nog niet. Die kunnen geen regie voeren en hun situatie veranderen.

Als basisbehoeften niet worden vervuld, als het kind niet wordt getroost en geknuffeld, als er geen koestering en warmte is, kan het kind zich onveilig en angstig voelen. Het produceert stresshormonen. Kinderen kwijnen weg als ze niet geliefd zijn. Toen in 1989 de Roemeense dictator Ceauşescu ten val kwam, ontdekte men weeshuizen vol met kinderen die verwaarloosd waren en geen liefde en aandacht kregen, wat een verstoorde emotionele en sociale ontwikkeling tot gevolg had. De kinderen waren angstig en kampten later met stoornissen.

Dat is een extreem voorbeeld. Maar velen hebben de ervaring dat ze basisbehoeften ontberen. Zij hebben die als kleine kinderen gemist en hun ouders hebben hier niet in voorzien. Nu kun je doorgaans ook je ouders weer niet de schuld geven. Waarschijnlijk konden die niet anders. Zij hebben hun best gedaan en misschien zijn zij zelf ergens in hun leven ook gewond geraakt. Moet je zelf nu ook gewond door het leven gaan omdat je basisbehoeften niet vervuld zijn? Nee, dat hoeft niet. Wat je niet van je ouders of anderen hebt gekregen, kun je aan jezelf geven. Dat is een simpel inzicht, maar doorgaans wel een hele weg en die wordt in spirituele tradities beschreven. In jezelf kun je een veilige haven creëren, een ankerpunt van vertrouwen. Je kunt jezelf liefde geven. Je kunt altijd weer zacht en mild worden en jezelf omarmen.

klik hier voor de aankomende retraites