Logo-Ton-Roumen-zoeken-naar-zin-op-je-levensweg

Contact maken met je unieke talenten

Voor sommigen is al heel vroeg in hun leven duidelijk wat hun unieke talent is. Mozart bijvoorbeeld had al vanaf zijn vroege jeugd een bijzonder muzikaal talent. Voor veel mensen echter duurt het een veel langere tijd om erachter te komen wat hun unieke talenten zijn en hoe ze tot ontwikkeling kunnen worden gebracht. Wees ervan overtuigd dat ieder van ons over unieke talenten beschikt.

Tijdens deze retraite komen we in contact met onze unieke talenten en gaan we na hoe we ze verder kunnen ontwikkelen. Behalve reflectie op deze vraag en het gesprek erover met elkaar is er ruimte voor meditatie. Ook staan we stil bij de vraag wat er in de weg zit, waardoor we soms maar moeilijk contact kunnen krijgen met onze talenten en deze verder kunnen ontwikkelen.