Logo-Ton-Roumen-zoeken-naar-zin-op-je-levensweg

Cursussen en retraiteseminars

Cursus werkdrukvermindering (4 dagdelen) 

Werk biedt doorgaans de mogelijkheid zinvol bezig te zijn, te leren, jezelf te ontplooien en dienstbaar te zijn aan anderen. Maar er is ook die andere kant. Er kan werkdruk worden ervaren. Stress, grote hoeveelheden informatie, veeleisende en complexe werksituaties kunnen tot last worden, waardoor je werk niet meer als zinvol wordt ervaren en je in de knel kan komen te zitten. Hoe kan werkdruk worden gereduceerd, hoe kan een goede balans blijven bestaan tussen werk en privé? Hoe kun je plezier in je werk ervaren?

In vier bijeenkomsten van telkens een dagdeel bespreken we vragen rond werkdruk. Waaruit bestaat je werkdruk? Hoe ervaar je die? Welke oplossingen zijn denkbaar?  Een van de werkwijzen is het uitwisselen van ervaringen en ideeën in twee- of drietallen. 

Maar minstens zo belangrijk zijn de oefeningen in de vorm van visualisaties en geleide aandachtsoefeningen. Deze oefeningen zijn gericht op bewustwording van je energie en wie je bent. Je leert je ervaringswereld helder te maken. Je ontdekt hoe je kunt omgaan met druk. Je ontdekt ook wat belangrijk is en wat niet zodat je (nog) meer gaat vertrouwen op jezelf en je koers. 

Retraiteseminar benedictijns leiderschap (3 dagdelen)

Er is tegenwoordig veel aandacht voor benedictijns leiderschap. Bron is de regel van Benedictus die een vindplaats is voor een visie op leven en werken, op leidinggeven. Deze bron biedt inzichten voor inspirerend leiderschap.  

Dit retraiteseminar is bedoeld voor leidinggevenden in organisaties, instellingen en bedrijven die op zoek zijn naar de actuele betekenis van het benedictijns gedachtegoed voor leiderschap. We laten ons inspireren door de regel van Benedictus en onderzoeken wat deze betekent voor de organisatie of het bedrijf, voor leiderschap en voor de eigen spirituele ontwikkeling. 

We reflecteren op het benedictijnse concept van evenwicht en afwisseling en vertalen dit naar de  hedendaagse organisatie. We onderzoeken voorts tot welke bezielende visie uit het benedictijnse gedachtegoed kan inspireren. Enkele vragen die aan de orde komen: hoe kan binnen het bedrijf of de instelling een goede balans bewaard blijven tussen economisering en humanisering, tussen zakelijkheid en ziel? Heeft de organisatie of het bedrijf genoeg ‘ademruimte’? Welke waarden zijn belangrijk, welke visie is nodig? Wat wordt van een leider of manager gevraagd, welke kwaliteiten zijn belangrijk?   

Seminar Professionele effectiviteit (2 dagdelen)

Een belangrijke voorwaarde om effectief te kunnen zijn in je beroep is scholing. Met een adequate opleiding kun je de vereiste kennis en kunde verwerven. En enige jaren werkervaring kan ook helpen. Maar effectiviteit kan ook worden bedreigd. Vaak zijn er complexe en onoverzichtelijke situaties en is het lastig om effectief en succesvol te opereren. Ook veranderingen in organisaties en bedrijven gaan vaak erg snel, wat verwarrend kan zijn en je effectiviteit bedreigt. En dan is er ook nog vaak sprake van een hoge werkdruk die voor onrust en stress zorgt. Hoe kun je dan toch goed je werk blijven doen?

In dit seminar leer je hoe je focus en aandacht beter kunt richten en welke veranderingen daarvoor nodig zijn. Verbetering van effectiviteit veronderstelt soms kleine, overzichtelijke veranderingen, soms met als verrassende uitkomst dat je door minder te doen meer kunt bereiken. Last but not least gaat het over de waarde van verstilling. De paradox is dat stilte of stilstaan ogenschijnlijk verlies van tijd is, maar het tegendeel is waar: mensen worden juist effectiever en succesvoller. Eigenlijk is het af en toe kunnen verstillen een indicator van kwaliteit en effectiviteit.