Logo-Ton-Roumen-zoeken-naar-zin-op-je-levensweg

De helende kracht van stilte

Ogenschijnlijk is stilte nutteloos en verloren tijd, want vaak denken we dat we geen tijd mogen verliezen. Daarom zijn we de hele dag lekker bezig en actief. Maar vaak zijn we té actief en is de balans tussen in- en ontspanning zoek. Hoe kan het rustiger worden in je leven? Dat kan door momenten van stilte in te lassen. Stilte is dus bepaald niet nutteloos. Ze is weldadig, helend zelfs. Ze is een krachtige bron die stress reduceert en je leven vitaliteit schenkt.

In deze retraite kun je alle druk, prikkels en onrust achter je laten door te verstillen. Want stilte is een krachtige bron, die je vitaliteit schenkt en heelt. In de verstilling kun je loskomen van de dagelijkse stress en helderheid scheppen in datgene wat je verwart, waar je over twijfelt of waarnaar je op zoek bent. Verstilling helpt ook oude patronen los te laten, je geest rustig te laten worden en je hart mild. In de stilte kun je ontdekken wie je werkelijk bent.

Tijdens deze retraite kom je in contact met stilte door veel te zwijgen, te mediteren en een enkele opdracht in stilte te maken. Het klooster, de plek waar deze retraite plaatsvindt, helpt daarbij omdat het al eeuwenlang een plaats is waar verstilling tot de vanzelfsprekende leefstijl behoort en alles meewerkt de blik naar binnen te richten.