Logo-Ton-Roumen-zoeken-naar-zin-op-je-levensweg

De kracht van het hart

Ons verstand is bepaald een zegen en kan in een crisistijd goed van pas komen om de vraag te beantwoorden wat verstandig is om te doen. Maar het verstand schiet ook weer tekort en heeft geen passend antwoord op alle verwarring, onzekerheid en angst. Is het hart misschien een meer betrouwbaar kompas? Het hart heeft zijn redenen die het verstand niet kent, zei filosoof Blaise Pascal ooit. Kennelijk heeft het hart grote kwaliteiten, die ook weer niet helemaal te begrijpen zijn. Die kunnen in deze tijd goed van pas komen. Spreekwoorden verraden die kwaliteiten. Iemand een hart onder de riem steken. Iets doen met hart en ziel. Het hart op de tong dragen. Het hart op juiste plaats hebben. Een hart van goud hebben.  

Nog meer dan in spreekwoorden, wordt de kracht van het hart duidelijk in religies. Die getuigen van de authentieke overtuiging dat het hart over kwaliteiten beschikt die compassie bevorderen. Religieuze tradities thematiseren het spirituele hart. Hindoes spreken over ‘de gouden kamer’. Boeddhisten over het witte licht. Christenen over het heilig hart (van Jezus). Ook al zijn de benamingen verschillend, steeds wordt hetzelfde bedoeld: het hart is een centraal thema en verbindt de verschillende religies.

Niet alleen verbindt het hart religies, het overstijgt die ook. Religies hebben heilige teksten, instituties en rituelen, maar vooral ook de mogelijkheid het hart te ervaren, los van welke tekst of dogma ook. Dat is een zuivere, menselijk ervaring waarin zelfliefde, naastenliefde, compassie, vergeving, verzoening, rust en mildheid worden gevoeld. Die kwaliteiten kunnen we zo goed gebruiken en ze kunnen ons helpen in het vinden van een rustige geest en een open hart. We hoeven ons alleen maar bewust te zijn van het hart door er met de aandacht naar toe te gaan, het hart ruimte te geven en er liefdevolle en vriendelijke aandacht aan te schenken. Zo kunnen we ervaren dat het hart zich opent, ruim wordt en rustig.

 Aankomende retraites:

klik hier voor de aankomende retraites

In juni verschenen: De vrijheid van mijn vader

Mijn vader Frans draagt een pijnlijk oorlogsverhaal met zich mee. Als negentienjarige wordt hij in 1944 door de Duitsers gevangengezet omdat hij zich in het openbaar kritisch heeft uitgelaten over de nazi’s. Na de bevrijding is hij tolk in het Britse leger en heeft veel gruweldaden moeten aanhoren. Als hij ouder wordt, krijgt hij last van zijn oorlogservaringen.   

Dit boek vertelt het oorlogsverhaal van mijn vader, zijn zussen en broers en hun zoektocht naar vrijheid. Het is een markante familiegeschiedenis die de oorlog in ons land vanuit de ogen en de beleving van een diepgelovige katholieke familie belicht en hun worstelingen en pijn laat zien.

Een familiegeschiedenis. Een streekgeschiedenis. Een oorlogsgeschiedenis en een religieuze geschiedenis.

Klik hier om een deel van het boek te bekijken

Klik hier om de video-boekpresentatie te zien (6 minuten).

Bestel het boek via bezinnen.com

Ton Roumen, De vrijheid van mijn vader. Een markante familiegeschiedenis in oorlogstijd. Kampen: uitgeverij Van Warven, 2020. ISBN 978 94 93175 18 1. 230 pagina’s. Formaat 21 x 14 x 2. Met fotokatern. Prijs € 17,50