Logo-Ton-Roumen-zoeken-naar-zin-op-je-levensweg

De monnik in mij

Kloosters hebben tegenwoordig een grote aantrekkingskracht op mensen; het blijken plekken van inspiratie, bezinning en geestelijke groei. We kunnen veel leren van monniken. We kunnen de monnik in onszelf ontdekken.

Voor monniken is het belangrijk in contact te komen met hun bron, met God. Om deze bron te kunnen laten spreken, is stilte belangrijk. De kloostercentra vormen doorgaans een ideale plaats om te verstillen. De stilte laat je weten wat écht belangrijk is in je leven. Liever dan te multitasken vragen zij zich af wat blijvende aandacht verdient en waar ze dus op geconcentreerd blijven. De monnik in ons vraagt waarop wij gericht blijven en wat voor ons belangrijk is om te groeien.

De zoektocht naar God wordt altijd ook gecombineerd met werk. Ook werk is een mogelijkheid om God te eren. De bekende slogan ora et labora betekent dat de momenten van contemplatie worden afgewisseld met werk. Het klooster kent daarmee een geordend ritme. De periodieke dagelijkse gebedsdiensten behoeden de monnik voor overmatigheid en leren hem balans te houden. Is de monnik voor ons een model en houden wij balans in ons leven?

Tijdens deze retraite gaan we na waar wij op gericht willen blijven en wat wél en wat geen aandacht verdient. We gaan evenzeer na of we in voldoende mate de stilte kunnen laten spreken. In deze verkenning bedienen we ons van meditatie, reflectie en gesprek.