Logo-Ton-Roumen-zoeken-naar-zin-op-je-levensweg

Disclaimer

De eigenaar van deze site, Ton Roumen, verleent u hierbij toegang tot http://www.bezinnen.com (de Website) en nodigt u uit kennis te nemen van zijn aanbod. Ton Roumen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Ton Roumen.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ton Roumen.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Ton Roumen oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Ton Roumen zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende informatie en inhoud van de website alsmede de aangeboden diensten en producten liggen bij Ton Roumen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ton Roumen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.