Logo-Ton-Roumen-zoeken-naar-zin-op-je-levensweg

Ik denk echt dat ik gewoon geen talent heb – Dagblad De Pers, 10 maart 2008

Cursus Ontdek je unieke kwaliteit  

 

Een Leonardo da Vinci of een Mozart zul je wel nooit worden, maar ook in jou schuilt een uniek talent. En als je je er nog niet van bewust bent, doe je gewoon een cursus om het te ontdekken.

Maaike Boersma, Amsterdam

 

Klik hier voor het oorspronkelijke krantenartikel als PDF-bestand.

 

‘Schrijf op de ene kant van het velletje je naam en op de andere kant een tekening of een woord dat een van je talenten uitbeeldt’, instrueert cursusleider Ton Roumen. De twintig mensen die vandaag op de cursus Ontdek je unieke talenten in spiritueel centrum La Verna in Amsterdam zijn afgekomen grijpen gretig naar de kleurpotloden en beginnen driftig te tekenen. ‘Als je niet weet wat jouw talent is, schrijf je gewoon een vraagteken op.’

De kaartjes worden op de grond gezet en een voor een beginnen de cursisten, die in een grote kring met een bos bloemen in het midden zitten, te vertellen. ‘Ik heb een zonnetje getekend, ik breng de mensen om me heen warmte, misschien ontdek ik vandaag nog andere talenten.’

Matjes vlechten

Een ander: ‘Ik roep altijd dat ik totaal geen talenten heb. Ik kom uit een vreselijk creatieve familie, iedereen kan schilderen, prachtige kleren naaien en boetseren, maar alleen ik niet.

Moest je op de kleuterschool van die matjes vlechten, dat lukte al niet. Ik kan heel erg liefhebben en bemoedigen, maar dat is het enige. Ik denk echt dat ik gewoon totaal geen talent heb’, zucht de vrouw.

 Volgens Roumen is het een groot misverstand dat een talent altijd concreet moet zijn of iets met creativiteit te maken moet hebben. Het kan ook iets abstracts zijn, bovendien hoeft het helemaal niet per se iets heel groots te zijn. Vandaag leren de cursisten wat hun talenten zijn, hoe je daarmee in contact kunt komen en hoe je ze verder ontwikkelt om ze aan de wereld te laten zien.

Olifant

De eerste stap is het doen van een visualisatie. ‘Ga maar lekker zitten. Kijk maar hoe je op de stoel zit. Voel maar hoe het is om in je lijf te zijn. Doe je ogen maar dicht als je dat prettig vindt. Laat alle verhalen die je net gehoord hebt maar los, Iaat de wervelwind die om je hoofd waait alle gedachten meenemen. Kijk maar of je jezelf in stilte kunt begroeten. Groet jezelf en geef jezelf een grote schouderklop dat je naar deze dag bent gekomen.’ Stilte. ‘Let op je ademhaling.’ Her en der wordt zeer hoorbaar in- en uitgeademd, een ander geeuwt hartstochtelijk. ‘Wees je bewust van jezelf zoals je hier bent. Kijk eens naar je stemming. Stel je nu voor dat je een groot scherm ziet. Kijk maar of je op dat scherm een olifant kunt visualiseren. Zomaar opeens creëer je een olifant.’Stilte.

 ‘Nu kijk je op het scherm naar de film van je leven tot nu toe. Kijk naar wat je vreugde gaf, misschien waren er momenten dat je trots was op jezelf. Misschien waren er dingen die je heel goed deed, met gemak. En op die film zie je ook anderen. Misschien hadden ze een talent dat jou opviel, waar je van wilde leren. Kijk eens of die mensen iets hebben gedaan waardoor er bij jou iets ging branden.’

Een van de cursisten is de 34-jarige Maaike die aan een ziekte lijdt waardoor ze niet kan werken. ‘Ik ben zoekende naar wat ik nu echt wil in het leven, toen zag ik bij mijn moeder de folder van deze cursus liggen. Ik geloof wel dat ik talent heb, maar ik moet kleiner gaan denken, talent hoeft niet per se iets te zijn waar je geld mee kunt verdienen. Het belangrijkste is dat je jezelf niet moet beperken’.

Ademhaling

De mensen gaan in groepjes uiteen om te bespreken wat ze tijdens hun visualisatie hebben gezien. Na de middagpauze is het dan opnieuw tijd voor een visualisatie, nu een die duidelijk moet maken wat er tussen jou en je talent staat.

De ogen gaan weer dicht, de ademhaling diep en luid. ‘Probeer de beelden van vanmorgen terug te halen en waarom het nou niet lukt om met je talent in contact te komen.’ Roumen geeft een aantal suggesties. ‘Misschien zijn er veel mensen die een bepaalde verwachting van je hebben waardoor je niet toekomt aan wat je zelf nu eigenlijk wil.’ Misschien streef je naar perfectie, heb je een hoog plichtsbesef of misschien vind je jezelf niet de moeite waard. Denk je: ‘ik ben daar toch niet goed genoeg voor’, zegt Roumen langzaam en zacht. Bij een enkeling rollen de tranen uit de gesloten ogen.

Na afloop wordt er weer een uur lang in groepjes nagepraat. Daarna willen sommigen hun obstakels wel delen met de hele groep: ‘ongeduld, het moet allemaal in een paar seconden klaar, ik neem er niet rustig de tijd voor’, zegt een van de vrouwen. ‘Ik saboteer mijn verlangen, doe niet wat ik werkelijk wil’, zegt een ander. Tijdens de laatste visualisatie moet de groep proberen die obstakels los te laten. ‘Als je inademt kun je je hart liefde geven, en als je weer uitademt glimlach je naar je hart.’

Bescheidenheid

Na afloop zijn de cursisten zeker te spreken over deze dag. ‘Het heeft me inzicht gegeven, me bewust gemaakt dat ik meer tijd voor mezelf moet nemen: ‘Mijn bescheidenheid gaat voorlopig even weg’, beaamt een ander. Een vrouw is in tranen. ‘Vandaag heb ik gezien wat eigenlijk mijn hele leven al mijn diepste verlangen bleek te zijn, iets wat ik nooit geweten heb.’ Dat is volgens Roumen haar cadeau, ‘en de rest neemt het onuitgepakte cadeau mee naar huis.’ Ook Maaike is blij, ze heeft vandaag besloten iets te gaan doen wat ze eigenlijk al heel lang wil: ‘poppendokter worden.’