Logo-Ton-Roumen-zoeken-naar-zin-op-je-levensweg

Een open hart

Ik vind het altijd bijzonder als mensen mij vertellen dat ze goede ervaringen hebben met mindfulness en dat het hen daadwerkelijk helpt. Mindfulness is een praktisch hulpmiddel om bewust, liefdevol en ontspannen in het hier en nu te leven. Het is een eigentijdse vorm van aandachtsmeditatie die eeuwenoude wortels heeft. Het is 2500 jaar geleden tot ontwikkeling gebracht en heeft tot doel de geest tot in de diepste lagen te zuiveren van negativiteit. Een belangrijk aspect van deze boeddhistische meditatie is de ontwikkeling van liefdevolle vriendelijkheid, ook wel metta genoemd. Metta in haar meest pure vorm uit zich in onvoorwaardelijke liefde voor alle wezens en natuurlijk ook voor jezelf. Metta wil het hart openen.  

Hoe kan het hart zich openen en mild worden? Dat kan als je je ervan bewust bent dat er pijn is in je leven. Daar begint het. Het bewustzijn dat er een of meerdere strijdtonelen in je leven zijn is de sleutel voor je hart om zich te openen en bevrijd te worden van negativiteit en onzuiverheid. Denk aan de bevrijding van je boosheid, je jaloezie, je scherpe oordeel of je frustraties. Als je je van die negativiteit kunt bevrijden, komt er ruimte voor andere, prachtige kwaliteiten van het hart zoals vriendelijkheid, mildheid, liefde, vrede, rust, verzoening, compassie, dankbaarheid, vreugde, genegenheid, warmte en harmonie.

In het boeddhisme bestaan er meditaties die je helpen om het hart te openen en mild te worden. Eén ervan is een korte meditatie die uit vier simpele zinnetjes bestaat, die je rustig in jezelf laat klinken met ruime pauzes tussen de zinnetjes. Omdat de meditatie zo kort is, kun je deze gemakkelijk meerdere keren per dag doen.

Dat ik me veilig mag voelen. Dat ik me gelukkig mag voelen. Dat ik me gezond mag voelen. Dat ik in vrede leven mag.

Aankomende retraites:

klik hier voor de aankomende retraites