Logo-Ton-Roumen-zoeken-naar-zin-op-je-levensweg

Een rustige geest, een mild hart

Je kent het vast wel: je geest en je hart zijn onrustig. Er zijn tienduizenden gedachten per dag en je piekert over de zorgen die je bezig houden, waardoor je hart onrustig blijft. Kennelijk zijn er genoeg krachten die je van je innerlijke rust en vrijheid beroven. Wat kun je doen?

Over de hele wereld bestaan er spirituele tradities die meditatieve methodieken hebben ontwikkeld met een rustige geest en een mild hart als doel. Tijdens deze retraite is er dan ook veel tijd voor meditatie en verstilling. Zo krijgt je geest en je hart ruimte te ontspannen en je hart bovendien de gelegenheid open en mild te worden.

Deze retraite is een prachtige gelegenheid de geest rustig te laten worden en je hart mild. De retraite bestaat uit eenvoudige oefeningen om geest en hart tot rust te brengen. Het gaat dan om geleide meditaties, opdrachten, korte gesprekjes en meditatieve beweging.