Logo-Ton-Roumen-zoeken-naar-zin-op-je-levensweg

Een simpel zinnetje voor vrede in je hart

Boeddhistische monnik, spirituele leraar en vredesactivist Thich Nhat Hanh overleed vorige week. Hij zette zich in voor de vrede. Zo heeft hij zich destijds sterk gemaakt om de oorlog in Vietnam – zijn vaderland – te beëindigen. Maar vrede is voor hem veel meer dan de afwezigheid van oorlog. Vrede gaat dieper. Het is een staat waarin je tevreden bent, met jezelf, met alles wat er is. Vrede is een kwaliteit van je hart, zegt Thich Nhat Hanh en die maakt het mogelijk te accepteren dat je leven niet loopt zoals je zou willen. Vrede is liefdevol aanvaarden wat er op je pad komt.  

Maar dat kan lastig zijn. Er zijn er die zichzelf voortdurend schaden met hun gedachten, woorden en daden. Zij zijn de vijand van zichzelf geworden en houden hun lijden in stand. Vaak denken ze dat hun lijden veroorzaakt wordt door anderen, maar het wordt eerder veroorzaakt door een gebrek aan compassie voor henzelf, zegt Thich Nhat Hanh. Wat we kunnen doen is de kiem van mededogen en vrede laten groeien, maar hoe?   

Thich Nhat Hanh wijst op de waarde van de ademhaling, dat is hét directe en praktische hulpmiddel om in het hier en nu te zijn en liefdevol, ontspannen en in vrede te leven. Vrede en compassie kunnen worden ontwikkeld met behulp van de taal en de adem. In de meditatie kan een simpel zinnetje worden gebruikt op het ritme van de in- en uitademing. Zo’n zinnetje kan zijn: ‘Ik adem in en ben me bewust van de onrust in mijn lichaam, ik adem uit en laat de spanning uit mijn lichaam los.’ En als het om vrede gaat, is er het volgende zinnetje: ‘Terwijl ik inadem voel ik vrede in mij. Terwijl ik uitadem glimlach ik naar vrede in mij.’ In de visie van Thich Nhat Hanh is het niet een kwestie van proberen, maar van steeds weer oefenen, met aandacht en liefde, om de kiem van mededogen en vrede te laten groeien.

Aankomende retraites:

klik hier voor de aankomende retraites