Logo-Ton-Roumen-zoeken-naar-zin-op-je-levensweg

Geaard leven

Hoe vaak lopen we niet met ons hoofd in de wolken en jagen we onze idealen en dromen na? Natuurlijk zijn hoop en verlangen belangrijk, maar we merken ook de teleurstelling als onze idealen niet uitkomen. Zijn die te hoog gegrepen? Doen we iets fout? Het kan beslist helpen met twee voeten op de grond te blijven staan, geaard en realistisch te zijn. Je kunt ook zeggen dat spiritualiteit een aarde-element nodig heeft. Geaard leven gaat dan over de vraag hoe we ons verhouden tot de alledaagse werkelijkheid, met alle weerbarstigheden, passies, strijd en pijn. Het is een leven waarin ons lichaam een belangrijke rol speelt en we onze emoties kunnen voelen en uiten.

Meer nog dan een verkenning van een geaard leven, gaan we tijdens deze retraite oefenen om met twee benen op de grond te blijven te staan en verbonden te blijven met de aarde. Dat zal ons stevigheid en stabiliteit geven en dat is ook weer een voorwaarde voor een succesvolle en gelukkige levensweg.

Naast een paar korte inleidingen zijn er op deze verstillende retraite meditaties enĀ  reflectie-opdrachten. Dat zijn middelen om te oefenen in een geaard leven. Deze retraite helpt je je verbinding met de aarde te verstevigen wat je kan helpen bij het zetten van stappen in je leven.