Logo-Ton-Roumen-zoeken-naar-zin-op-je-levensweg

Heling vinden

De natuur beschikt over het vermogen om te helen. Dat is een natuurlijk vermogen. Jij bent ook natuur en beschikt dus ook over dit vermogen. De kunst is om in contact te komen met dit helende vermogen in jezelf en er gebruik van te maken. Want er zijn genoeg levensthema’s en pijn die om heling vragen. Denk bijvoorbeeld maar aan de stress die je ervaart, de onrust die er is of de angst die je maar niet los kunt laten. Heling is overigens simpel en concreet. Het is de glimlach of de zoen van de ander die bemoedigend is. Een wandeling in de natuur kan je goed doen en een troostend woord of gebaar verzacht de pijn of neemt die zelfs weg.

In deze retraite kom je met je vermogen om jezelf te helen in contact en leert het te gebruiken. Dat doe je bijvoorbeeld door goed te aarden, zonder oordeel te leven en met mildheid naar jezelf en de ander te kijken. Dat zijn belangrijke sleutels. 

In de groepsbijeenkomsten staan geleide meditaties zoals ontspanningsmeditaties, grondingsmeditatie, chakrameditatie, helende meditaties en meditaties voor het hartcentrum op het programma. Daarnaast zijn er ook opdrachten en lichaamswerk. Al deze oefeningen activeren je helende vermogen en laten dit in jou stromen.