Logo-Ton-Roumen-zoeken-naar-zin-op-je-levensweg

In verbinding met jezelf

In onze huidige tijd kunnen we op allerlei manieren met elkaar in verbinding staan. Via de telefoon, de mail of social media. Deze hulpmiddelen zijn reuze handig maar hebben ook weer als nadeel dat het contact oppervlakkig kan zijn waardoor hartelijkheid en betrokkenheid geen kans krijgen. Verbinding met anderen vraagt ook om verbinding met je diepste zelf, zodat de verbinding een anker in jezelf heeft.   

Verbinding met je diepste zelf wordt mogelijk door de schillen van je ego af te pellen, alles wat moet, je status, je macht, je angst. Als je je egoschillen eraf pelt, krijgt je werkelijke zelf alle ruimte en hoef je je niet langer te laten leiden door angst, status of eisen van anderen.

Een verbinding met je diepste zelf is ook een verbinding met jouw bron. Als je daarmee verbonden bent kan het leven stromen en kun je vitaal blijven. Bij die bron horen allemaal mooie eigenschappen zoals vriendelijkheid, kracht, spontaniteit, vitaliteit, vreugde, creativiteit en compassie. Waarom zou je die bron niet laten spreken?

Naast een paar korte inleidingen op het thema bestaat deze retraite uit: meditaties, reflectie-opdrachten, uitwisseling via korte gesprekjes en meditatief bewegen. Die werkvormen helpen jou het contact met jezelf te verdiepen zodat vitaliteit en creativiteit nog meer gaan stromen en er meer rust en ruimte komt in je leven.