Logo-Ton-Roumen-zoeken-naar-zin-op-je-levensweg

Kloosterspiritualiteit ervaren

Deze retraite laat je kennismaken met enkele belangrijke aspecten van het klooster: aandacht hebben, aandachtig aanwezig zijn, stilte en verstilling, leven vanuit het hart en je bron. Eenvoudige oefeningen zullen je helpen deze aspecten zelf te ervaren en te integreren in je eigen leven. 

Kloosters zijn plaatsen waar geoefend wordt in aandacht. Kloosterlingen leren ons wat écht belangrijk is in het leven en wat blijvende aandacht verdient. In deze retraite stel je aan jezelf de vraag wat voor jou belangrijk is en wat aandacht verdient. Niet zomaar aandacht omdat je iets als een plicht voelt, maar liefdevolle aandacht. Want ook dat is een kloosterwijsheid. Men oefent zich daar in de kunst om het hart te laten spreken en genegenheid te laten stromen.

Het geven van aandacht wordt mogelijk als je niet te veel wordt afgeleid of gaat multitasken. Verstillen is daarbij een voorwaarde en ook dat hoort bij het klooster. Stilte brengt rust en kan helpen helderheid in jezelf te scheppen over jouw levensvragen. Het brengt je ook weer in contact met de bron in jezelf, de bron van je leven. In kloosters kun je oefenen ontvankelijk te worden en je door die bron te laten voeden, dan kan bijvoorbeeld via meditatie. Ook dat is onderdeel van deze retraite.

Naast een paar korte inleidingen op het thema en de deelthema’s bestaat deze retraite uit: meditaties, reflectie-opdrachten, meditatief bewegen en verstilling.