Logo-Ton-Roumen-zoeken-naar-zin-op-je-levensweg

Levenskunstenaar worden

Iedereen heeft wel ervaringen dat het in het leven kan tegenzitten en dat het niet loopt zoals je zou willen. We kunnen in de put zitten, verharden of ons slachtoffer van anderen of een systeem voelen. Aan de andere kant zijn we ook allemaal levenskunstenaar, of we verlangen ernaar levenskunstenaar te zijn.

De ware levenskunstenaar is in contact met de vreugde van het leven, hij heeft zin in het leven. Anselm Grün spreekt over plezier hebben in het leven. Het geheim van de levenskunstenaar is in essentie dat hij leeft in het hier en nu, kan voelen wat er is, zachtmoedig en bevestigend reageert op wat zich aandient, vol vertrouwen naar het leven kijkt, oude ervaringen en oude pijn loslaat en leeft vanuit zijn hart. Dit indrukwekkende programma kan niet in één retraite worden ontvouwd, maar we kunnen wel via reflectie en meditatie van al deze ingrediënten proeven.