Logo-Ton-Roumen-zoeken-naar-zin-op-je-levensweg

Meer rust in je hoofd en je hart

Deze retraite gaat over de vraag hoe je meer rust en balans in je leven kunt brengen; eeuwenoude inspiraties en concrete lessen van monniken zijn hierbij een gids.

Vaak ervaren we druk en onrust. Activisme en haast gelden als kenmerken van onze jachtige, moderne samenleving en ze beïnvloeden ons leven. Maar we laten ons blijkbaar ook onder druk zetten met als gevolg dat ons hart onrustig wordt. Ook ons hoofd maakt deel uit van de drukte. Er komt veel informatie op ons af, er wordt veel van ons verwacht en het kan behoorlijk druk zijn in ons hoofd. Is dit tij te keren?

In deze retraite staan we stil bij datgene wat ons hart en hoofd onrustig maakt. We staan stil bij de vraag wat ons hart rustiger kan maken. Dat doen we met behulp van reflectie, meditatie en verstilling. Geïnspireerd door het leven van monniken verkennen we de mogelijkheid om rustmomenten op de dag in te bouwen en staan we stil bij de vraag wat écht belangrijk is in het leven.