Logo-Ton-Roumen-zoeken-naar-zin-op-je-levensweg

Mijn spiritualiteit vormgeven

Alle bekende religies vertrekken vanuit welomlijnde ideeën en hebben duidelijke uitgangspunten. Gelovigen kunnen die ideeën aanvaarden en van daaruit hun leven vormgeven. Steeds vaker echter willen we liever niet klakkeloos aanvaarden wat anderen ons aanreiken of instituties ons voorschrijven. We willen liever geen dienaar zijn van een bepaald geloof als dat niet strookt met onze eigen voorkeuren. Er is dan ook een groeiende behoefte een persoonlijke vorm van spiritualiteit te ontwikkelen, waarin de eigen belevingswereld uitgangspunt is en past bij jouw weg en die ondersteunt. Spiritualiteit laat zich immers niet vangen in een bepaald systeem, maar stroomt vrij alle kanten uit.

Tijdens deze retraite breng je je eigen spiritualiteit in kaart. Je onderzoekt welke beelden je van huis uit hebt meegekregen. Je gaat of ze voor jou nog kloppen of dat je ze los wilt laten. Als je ze loslaat komt er nog meer ruimte komt voor jouw eigen weg. Je verkent ook waarden, vormen, inspiraties en beelden belangrijk zijn voor jouw spirituele weg. Een spirituele weg ook die leidt naar een leven met vrede, mededogen en mildheid.

Bezinning, meditatie, opdrachten en reflectie helpen je tijdens deze retraite na te gaan uit welke elementen je persoonlijke spiritualiteit bestaat en hoe die verder vorm kan krijgen.