Logo-Ton-Roumen-zoeken-naar-zin-op-je-levensweg

Omgaan met sterke emoties

Een sterk gevoel van vreugde is mooi om te ervaren. Maar hoe is het om door boosheid te worden overmand of angst te ervaren die telkens weer opduikt? Hoe kun je omgaan met sterke ‘negatieve’ emoties, waar je last van hebt? Waarschijnlijk hebben we vroeger in het gezin of op school niet geleerd om met sterke emoties om te gaan. Een les in het omgaan met emoties bestaat uit twee stappen. Die stappen stonden centraal tijdens een korte retraite die ik onlangs gaf.

De eerste stap is dat wij ons bewust worden van onze emoties en dat we ze gaan voelen. Je kunt van gevoelsbewustzijn spreken. Emoties hebben we niet voor niets. Ze vragen erom gezien te worden en ze mogen er zijn omdat ze bij ons horen en bronnen van vitaliteit zijn, alhoewel we er ook weer niet mee samenvallen. Weet en voel dat je bang, boos of verdrietig bent en verbindt de emotie met je adem: ‘Ik adem in en weet dat ik bang of boos ben en ik adem uit en ontspan in de angst of boosheid.’ De tweede stap is het omarmen van je emoties. Omarm al je emoties, accepteer ze liefdevol, maak ze tot je vriend(in) of koester ze zoals een moeder haar baby koestert die van streek is. Door je emoties te omarmen neutraliseer je deze en worden ze geheeld.  

Het inzicht dat in deze twee stappen besloten ligt is simpel, de toepassing lastiger. Misschien doen we er wel een heel mensenleven over. Maar het is wel een mooie uitdaging omdat het helend is, wat wil zeggen dat het verlichting brengt en transformerend werkt: angst wordt vertrouwen, boosheid wordt vriendelijkheid en verdriet verandert in moed.

De twee genoemde stappen zijn een beknopte samenvatting van wat in essentie zeven stappen zijn. Als je daarin geïnteresseerd bent, laat me dat dan weten per mail en dan stuur ik je ze toe.  

klik hier voor de aankomende retraites