Logo-Ton-Roumen-zoeken-naar-zin-op-je-levensweg
Date:17 juni

De vrijheid van mijn vader

De oorlog is in 1945 geëindigd, de wederopbouw begint, de welvaart groeit. De vrijheid van mijn vader bestaat uit de vrije zaterdag, de aanschaf van een auto en een caravan. Vanbinnen is hij echter niet vrij. De oorlogswonden zijn niet geheeld. Ze zijn verdrongen en komen weer boven drijven.

Mijn vader Frans draagt een pijnlijk verhaal met zich mee. Als negentienjarige wordt hij in 1944 door de Duitsers gevangengezet omdat hij zich in het openbaar kritisch heeft uitgelaten over de nazi’s. Na de bevrijding is hij tolk in het Britse leger en heeft veel gruweldaden moeten aanhoren. Als hij ouder wordt, krijgt hij last van zijn oorlogservaringen.

Dit boek vertelt het oorlogsverhaal van mijn vader, zijn zussen en broers en hun zoektocht naar vrijheid. Het is een markante familiegeschiedenis die de oorlog in ons land vanuit de ogen en de beleving van een diepgelovige katholieke familie belicht en hun worstelingen en pijn laat zien. Gedreven door heldere doelen hebben ze noodgedwongen moeten ervaren dat die door de oorlog werden gedwarsboomd.

Een familiegeschiedenis, een streekgeschiedenis, een oorlogsgeschiedenis en een religieuze geschiedenis. 

Klik hier voor de video-boekpresentatie (6 minuten)

Klik hier om een deel van het boek te bekijken

Bestel het boek via deze site 

Of via uitgeverij Van Warven, Kampen

Ton Roumen, De vrijheid van mijn vader. Een markante familiegeschiedenis in oorlogstijd. Kampen: uitgeverij Van Warven, 2020. ISBN 978 94 93175 18 1. 230 pagina’s. Formaat 21 x 14 x 2 cm. Met fotokatern. Prijs: € 17,50.

 

Reacties: 

– ‘Ik heb het boek in bijna één ruk uitgelezen. Het kon me echt boeien.’ ~ Tonny Friedrichs.

– ‘Het boek geeft een goede impressie van de wijze waarop mensen in de oorlog overleven in de schuilkelder. De evacuatie van Roermond is een ingrijpende gebeurtenis die midden in de winter plaats vindt (…)  Aan het slot van het boek komt de auteur dichter bij de titel van het boek en gaat hij in op het wezen van vrijheid: vrijheid vraagt erom te worden verinnerlijkt, het veronderstelt een ankerpunt in jezelf.’ ~ Evert van der Veen in: De leesclub van alles. 

– ‘Dit boek is aan te bevelen. Het verhaal is heel mooi geschreven.’ ~ Kees van den Adel. 

–  ‘Door de opzet, tien heel verschillende gezinsleden staan centraal, laat de auteur heel goed zien hoe de Tweede Wereldoorlog ingreep in het leven van de leden van een herkenbaar groot rooms-katholiek gezin uit Roermond. Daarmee vooral belangrijk voor de regionale geschiedenis. Met zwart-witfoto’s.’ ~ Drs. Madelon de Swart, NBD Biblion.

– ‘Met veel belangstelling en vaak ook met plezier heb ik kennis genomen van de vele voorbeelden van ‘petites histoires’ die in het boek worden geserveerd.’

– ‘Ongelooflijk wat een impact het meemaken van de oorlog op een mens, op generaties zelfs kan hebben. Ik hoop dat dit eerbetoon, hetgeen tevens een aanklacht is tegen de oorlog, en alles wat het leven verontmenselijkt, door vele mensen gelezen zal worden.’ ~ Fer van der Reijken 

– ‘Ik heb het boek met plezier gelezen, een prachtig stuk vakwerk. Het is met recht een familiegeschiedenis. De stijl is vlot, afwisselend. De beschrijving van wat er in en rond de familie gebeurt, vind ik integer. Beschrijving van kritische gebeurtenissen en karakters wordt niet geschuwd. De gebeurtenissen zijn meer dan goed gedocumenteerd en heel mooi in de sfeer van die tijd en persoonlijke omstandigheden beschreven.’ ~ Renie Hesseling

– ‘Een bijzondere en persoonlijke geschiedenis met een weerspiegeling naar het hier en nu. Het toegevoegde katern met foto’s uit die tijd maken het verhaal nog wezenlijker.’ ~ Dorothé Kessels.