Logo-Ton-Roumen-zoeken-naar-zin-op-je-levensweg

Spanning en ontspanning in het werk

In veel sectoren is de werkdruk tegenwoordig onaanvaardbaar hoog. Waarom is werk niet altijd leuk en geeft het vaak geen energie? Een paar tips om je werk anders te organiseren: stel prioriteiten, wees minder gehaast en werk met aandacht. Gewoon een beetje ontspanning doet al wonderen.

In de afgelopen periode verzorgde ik verschillende workshops, bijvoorbeeld voor docenten in het voortgezet onderwijs en voor professionals in de zorg. In die bijeenkomsten verkende ik met de aanwezigen hun werkdruk. De uitkomst is voorspelbaar, maar heeft me toch ook weer verrast en verbijsterd, omdat je de ervaringen en de achterliggende verhalen niet in een afstandelijk onderzoeksverslag leest, maar iedere keer rechtstreeks van mensen hoort.  

Tijdens een onderwijsworkshop stonden de deelnemende docenten uitvoerig stil bij de ervaren werkdruk. Een docent verklaarde kernachtig dat onderwijs veel van je vraagt en dat de school je ‘opeet.’ Toen aan anderen gevraagd werd wat zij het belangrijkste vonden, dat de school zou dienen te realiseren in de nabije toekomst, antwoordde een kwart van de deelnemers, dat de school gebaat zou zijn bij meer rust en momenten van stilte. En tijdens de workshops in de zorg kwam een soortgelijk beeld naar voren, en gaven de aanwezigen aan dat ze minder versnippering, regelzucht en papierwerk zouden wensen en meer rust zouden willen realiseren in hun werk.

Dit beeld wordt ook bevestigd door onderzoek. Vorig jaar bleek dat veel medewerkers in de zorg zich afvragen of ze hun werk op termijn wel kunnen volhouden. Ook in het onderwijs wordt een hoge werkdruk ervaren. Zo zijn er docenten die ’s ochtends niet uitgerust, of zelfs uitgeblust voor de klas staan.

De hoge werkdruk heeft tot gevolg dat er een disbalans ontstaat tussen werk en privé. Er is weinig tijd voor je gezin, voor jezelf. Er zijn werknemers die zeggen  gezondheidsklachten te hebben als gevolg van hun werk. Het verlangen naar rust, ritme, recreatie, vakantie en het goede gevoel wordt alleen maar groter.

Daar komt nog iets bij. We leven in een tijd waarin zingeving steeds belangrijker wordt. En zij die gebukt gaan onder een te hoge werkdruk zoeken naar een manier om hun werk vanuit bezinning en bezieling te doen, want dit geldt tegenwoordig als een belangrijke richtinggevende spirituele waarde. Liever willen we geen speelbal zijn van anderen of van omstandigheden. Liever willen we niet langer het gevoel hebben te worden opgejaagd en verkeerd bezig te zijn. Liever werken we vanuit ons eigen centrum, onze eigen innerlijke ruimte, ons hart, in het vertrouwen dat we dan goed in ons vel zitten, krachtig zijn en ook beter presteren.

Drie tips om de werkdruk te verlichten

(1) Stel prioriteiten. Vraag je af wat écht aandacht behoeft. Het stellen van prioriteiten betekent dat er duidelijke grenzen worden aangebracht. Zijn al die overlegmomenten en verslagen wel nodig? Waarop kun je bezuinigen? Wat kan worden gedelegeerd? Door prioriteiten te stellen wordt vanzelf duidelijk wat écht belangrijk is.

(2) Werk vanuit ontspanning, liefst vanuit innerlijke rust en zorg voor voldoende rust- en ontspanningsmomenten. Neem bijvoorbeeld genoeg tijd voor een lunch.

(3) Vertraag je tempo van werken. Het lijkt misschien alsof je dan minder doet, maar het tegendeel is waar, zeker omdat je nu de kans krijgt je werk bewuster te doen vanuit het contact met je innerlijke, onverstoorbare centrum. In het Zenboeddhisme geldt de slogan: doe minder en bereik meer. En dit geeft ruimte om je werk te kunnen doen vanuit de hoogste, meditatieve waarden: aandacht en liefde.

Een houding van ontspanning is misschien wel de verrassende en effectieve remedie tegen een te hoge werkdruk. 

Hoe is het gesteld met jouw werkdruk en wat onderneem jij om deze te verlichten?

Ik ben spiritueel auteur en begeleid mensen in hun zoektocht naar zin en heling op hun levensweg. Ik verzorg regelmatig retraites, seminars en lezingen.

Laat een bericht achter

*