Logo-Ton-Roumen-zoeken-naar-zin-op-je-levensweg

Verbonden, maar dan zonder telefoon

Een telefoon is reuze handig. Zeker als je in de komende zomerperiode op vakantie bent en contact wil hebben met vrienden of familie. Via de telefoon kun je gemakkelijk een gesprek voeren en lief en leed delen.

Maar soms is de ander niet bereikbaar, staat zijn telefoon uit en kun je niet zeggen hoeveel je van haar houdt of met hem meeleeft. Geen nood. Want ook zonder telefoon kun je een verbinding leggen. Maakt niet uit of iemand dichtbij is of in een ander werelddeel vertoeft. We kunnen gedachten of intenties naar een ander zenden en de ander kan die ontvangen. Of het werkt? Gedachten en intenties zijn net (radio)golven die zich op een bepaalde frequentie door de ether voortplanten. Ze bevatten energie met informatie en die kan anderen bereiken en beïnvloeden. Dit is het onderzoeksterrein geweest van Emoto. Hij heeft laten zien dat energie van mensen de omgeving beïnvloedt. Hij liet zien dat ijskristallen mooiere en symmetrische vormen hebben wanneer het water, waaruit ze gevormd worden, is blootgesteld aan positieve energie zoals vriendelijke woorden of zachte muziek. Water waar liefde en dankbaarheid door mensen naartoe is gezonden vertoont mooie symmetrische kristalstructuren.

Woorden, gedachten en stemmingen hebben een uitwerking. Je kunt je vriend of kennis het beste wensen, met hem of haar meeleven, hoop geven of bedanken. Je kunt ook voor die ander bidden of een affirmatie sturen. Ook kun je een positieve gedachte of intentie formuleren voor iemand waarmee je moeite hebt. Waarom zou je die ander ook niet het beste wensen en gunnen? Dat komt die relatie ten goede. Want positieve intenties beïnvloeden de ander gunstig, en ook jezelf. Het is een bijzondere blijk van waardering, die jezelf én de ander helpen, en ook weer een positieve invloed heeft op je relaties. De kwaliteit van jouw ‘mobiele netwerk’ wordt beter als er sprake is van beste bedoelingen, goede intenties, hartelijkheid of compassie. De verbinding wordt beter als de intenties zuiver zijn en het de kwaliteit van het hart heeft.

Ook al verblijf je tijdens deze zomerperiode elders, je kunt altijd anderen bereiken, met je intenties, vanuit je hart. En omgekeerd ben je ook voor anderen bereikbaar. De plaats waar je bent doet er niet toe. Je hoeft alleen maar gebruik te maken van de kwaliteit van jouw persoonlijke mobiele netwerk.

Aankomende retraites

Zomertijd, ademtijd, Klooster Huissen, 14-18 augustus. In deze midweekretraite maak je kennis met een keur aan meditaties die je helpen het leven nog meer in jou te laten stromen.

Thuiskomen bij jezelf, Abdij van Berne, Heeswijk, 8-10 september. Een retraiteweekeinde waarin je op zoek gaat naar je bestemming en het spoor dat daar naartoe leidt.

Gemakkelijk en ontspannen leven, 23 september, Klooster Huissen. Tijdens deze retraitedag verken je hoe je meer ritme in je leven kunt vinden en rust in je hart. Dat zal helpen gemakkelijker te leven.

De helende kracht van stilte, 4-8 oktober, Klooster Steyl. Een vijfdaagse retraite waarin je je onderdompelt in stilte, deze tot partner maakt en de helende werking ervan ervaart.

Uit je hoofd, in je lijf, 20 oktober, La Verna Amsterdam. Deze retraitedag laat je ervaren dat je lichaam meerdere krachtcentra heeft. Die ga je ervaren en leren te gebruiken. Bewustwording van deze plaatsen kan ook via meditatie worden ervaren.

Mijn innerlijk kompas, 3-5 november, Klooster Steyl. Een retraiteweekeinde dat je contact brengt met je intuïtie die je leert te gaan gebruiken en erop te gaan vertrouwen.

De helende kracht van stilte, 11 november, Klooster Huissen. Tijdens deze retraitedag proef je stilte en ga je na hoe je de kracht van stilte nog meer kunt integreren in je leven.

Een rustige geest, een mild hart, 18 november Heeswijk, Abdij van Berne. Een retraitedag waar je geest en hart ruimte krijgen te ontspannen en je hart bovendien mild kan worden.

Meer rust en balans in je leven, 24-26 november, Zwanenhof Zenderen. Een retraiteweekeinde waarin je ontdekt hoe aandachtige aanwezigheid, mildheid, eenvoud, vriendelijkheid en geduld jou helpen meer rust en een betere balans te vinden.

Meer informatie over de retraites vind je hier

Wekelijkse columns (blog)

De meest recente maandagochtendcolumns kun je hier lezen