Logo-Ton-Roumen-zoeken-naar-zin-op-je-levensweg

Waar kom jij je bed voor uit?

In de wereld bestaat een aantal gebieden waar bewoners gezonder en langer leven. Tot op hoge leeftijd zijn ze gezond, vitaal en gelukkig. De gebieden worden blauwe zones genoemd. Het Griekse eiland Ikaria is er één van, de eilanden Sardinië in Europa en Okinawa in Japan zijn andere voorbeelden. Wat is het geheim van een lang en gezond leven in die gebieden? Meerdere elementen spelen een rol. De mensen daar eten gezond. Ook valt op dat ze veel bewegen. Verder onderkennen ze het belang van rust en pauzes. En als ze niet rusten maar actief zijn, doen ze dat zonder enige haast. En dan is er nog een belangrijk en misschien verrassend element. De inwoners in de blauwe zones hebben doorgaans een zingevende visie op het leven. Dat kan een bestaande religieuze of spirituele traditie zijn, maar net zo goed een bepaalde waarde zoals vriendschap of gemeenschapszin. Die overtuiging helpt hen zin en levenslust te vinden. Hun visie helpt hen ’s morgens graag hun bed uit te komen.

Waar kom jij je bed voor uit? Het antwoord van de mensen die in de blauwe zones in vrede wonen is interessant. Een voorbeeld van een geheel andere orde geeft ook een antwoord op die vraag. Viktor Frankl, een psychiater die concentratiekampen heeft overleefd, beschrijft in zijn boek De zin van het bestaan dat hij tijdens zijn internering zin vond in het afmaken van een boek. Dat was voor hem de manier zijn kans op overleven te vergroten. Daar kwam hij zijn bed voor uit. Mensen in concentratiekampen die geen doel meer hadden, liepen het risico sneller te overlijden aan infecties of uitputting. Een moeder heeft een concentratiekamp overleefd omdat er iemand thuis op haar zou wachten. Daarop was haar hoop gevestigd. Deze gedachte vormde voor haar de motivatie in leven te blijven en het lijden dat er was te accepteren. Dat werkte voor haar.

Het antwoord op de vraag waar jij je bed voor uitkomt hoeft niet groots en meeslepend te zijn en is misschien wel krachtiger als die simpel en authentiek is.  

klik hier voor de aankomende retraites