Logo-Ton-Roumen-zoeken-naar-zin-op-je-levensweg

Welke intentie heb je?

In onze maatschappij zijn we gewend in doelen te denken. Het onderwijs is een goed voorbeeld hiervan. Sinds het begin van de jaren zeventig wordt er het didactisch model van Van Gelder gebruikt. Ik kwam daarmee in aanraking tijdens mijn lerarenopleiding. Je werd erin getraind de beginsituatie van leerlingen in te schatten en daarna je doelen te bepalen. Wat wil je dat leerlingen kennen en kunnen aan het einde van de les of aan het einde van een schooljaar? Het is een doelrationele manier van denken. Niet alleen in het onderwijs trouwens. ‘Wat is je doel? Wat wil je ermee bereiken?’ zijn veelgehoorde vragen, die we gemakkelijk aan elkaar stellen. 

Lineair en doelrationeel denken is de boventoon gaan voeren in onze samenleving. Je kunt ook met andere ogen kijken. Je hoeft geen heldere en concrete doelen te formuleren en de weg ernaar toe te volgen. Noch hoef je te evalueren of je doelen zijn gehaald. In plaats van doelen kun je een intentie formuleren. Die is vriendelijker, minder robuust en toch effectief. Een intentie is sterker dan een wens, minder rationeel, meer intuïtief en zit op zielsniveau. Je formuleert deze helder, krachtig en kort. Dat doe je met liefdevolle aandacht en overtuiging. Die intentie laat je vervolgens los. Je neemt afstand van het resultaat. Je hecht je daar niet aan. De uitwerking ervan is aan het universum. Misschien komt de uitwerking op een andere manier dan je had gedacht of gewild. Maar vroeg of laat komt er een mooi cadeau naar je toe. Vertrouw daarop!

 Aankomende retraites:

klik hier voor de aankomende retraites

In juni verschenen: De vrijheid van mijn vader

De oorlog is in 1945 geëindigd, de wederopbouw begint, de welvaart groeit. De vrijheid van mijn vader bestaat uit de vrije zaterdag, de aanschaf van een auto en een caravan. Vanbinnen is hij echter niet vrij. De oorlogswonden zijn niet geheeld. Ze zijn verdrongen en komen weer boven drijven.

Mijn vader Frans draagt een pijnlijk verhaal met zich mee. Als negentienjarige wordt hij in 1944 door de Duitsers gevangengezet omdat hij zich in het openbaar kritisch heeft uitgelaten over de nazi’s. Na de bevrijding is hij tolk in het Britse leger en heeft veel gruweldaden moeten aanhoren. Als hij ouder wordt, krijgt hij last van zijn oorlogservaringen.   

Dit boek vertelt het oorlogsverhaal van mijn vader, zijn zussen en broers en hun zoektocht naar vrijheid. Het is een markante familiegeschiedenis die de oorlog in ons land vanuit de ogen en de beleving van een diepgelovige katholieke familie belicht en hun worstelingen en pijn laat zien. Gedreven door heldere doelen hebben ze noodgedwongen moeten ervaren dat die door de oorlog werden gedwarsboomd.

Een familiegeschiedenis. Een streekgeschiedenis. Een oorlogsgeschiedenis en een religieuze geschiedenis.

Klik hier om een deel van het boek te bekijken

Klik hier om de video-boekpresentatie te zien (6 minuten).

Bestel het boek via bezinnen.com

Ton Roumen, De vrijheid van mijn vader. Een markante familiegeschiedenis in oorlogstijd. Kampen: uitgeverij Van Warven, 2020. ISBN 978 94 93175 18 1. 230 pagina’s. Formaat 21 x 14 x 2. Met fotokatern. Prijs € 17,50